Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Status in registracija

Dejavnost distribucije toplote in drugih energetskih plinov se lahko opravlja kot:

  • izbrana lokalna gospodarska javna služba ali
  • tržna distribucija.

Če distributer oskrbuje več kot sto gospodinjskih odjemalcev, se distribucija toplote lahko opravlja le kot gospodarska javna služba.

Kot javna gospodarska služba se distribucija toplote in drugih energetskih plinov opravlja tudi, kadar je trajna in nemotena oskrba s toploto in drugimi energetskimi plini v javnem interesu zaradi zagotavljanja javnih potreb.

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016