Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Priglasitev dejavnosti agenciji

Distributer mora pred začetkom in po prenehanju opravljanja dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov na določenem distribucijskem sistemu o tem obvestiti agencijo.

Agencija vodi evidenco izvajalcev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov.

Dokazila

Vpis v evidenco izvajalcev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016