Zdravniško stanje

Posameznik mora izpolnjevati predpisane zdravstvene pogoje za delo na ladji.

Pomorščak mora imeti ves čas dela na ladji veljavno zdravniško spričevalo.

Če zdravniško spričevalo preneha veljati med plovbo, velja do naslednjega pristanišča postanka, v katerem je na voljo pooblaščeni zdravnik, vendar to obdobje ne sme biti daljše od treh mesecev.

Dokazila

Veljavno zdravniško spričevalo

Datum zadnje spremembe strani: 18. 06. 2015