Plovbna doba

Poveljnik ladje mora opraviti:

  • 36 mesecev v službi "častnika krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več" na ladjah z bruto tonažo 500 ali več v mednarodni plovbi ali
  • 24 mesecev na ladjah z bruto tonažo 500 ali več v mednarodni plovbi, če je vsaj 12 mesecev opravil v službi "prvega častnika krova na ladji z bruto tonažo 3.000 ali več".

Dokazila

  • Pomorska knjižica;
  • potrdilo o vkrcanju in izkrcanju, ki ga izda poveljnik, ali ladjar ali
  • drugo ustrezno dokazilo, s katerega sta razvidna trajanje in ustreznost plovbne dobe.
Datum zadnje spremembe strani: 07. 03. 2016