Dostopovna točka

Dostopovna točka je element dostopovnega omrežja, ki omogoča fizično povezavo do vsake lokacije končnega uporabnika posebej (npr. ulični kabinet).

Komunikacijska omrežja in pripadajoča infrastruktura - komunikacijski objekti morajo omogočati skupno uporabo, kjer dejanske in tehnične možnosti to dopuščajo, zato je treba vedno predvideti in postaviti dostopovno točko, ki omogoča skupno uporabo dostopovnega dela omrežja (peti odstavek 9. člena ZEKom-1). 

Datum zadnje spremembe strani: 14. 09. 2017