Lastništvo/najem distribucijskega sistema

Distribucijski operater mora imeti v lasti ali najemu distribucijski sistem.

Če distribucijski operater ni lastnik distribucijskega sistema ali njegovega dela, mora z lastnikom ali drugo osebo, ki z lastnino upravlja ali razpolaga, skleniti pogodbo, s katero se uredijo vsa vprašanja uporabe tega sistema za opravljanje nalog distribucijskega operaterja.

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016