Razvojni načrt sistema

Operater prenosnega sistema ter sistemski in distribucijski operater morajo izdelati razvojni načrt sistema in zanje pridobiti soglasje ministra, pristojnega za energijo. Razvojni načrti morajo biti narejeni za najmanj deset let in morajo biti usklajeni z Državnim razvojnim energetskim načrtom (DREN).

Operaterji morajo razvojne načrte sistema sprejeti vsaki dve leti.

Razvojni načrt mora opredeliti glavno infrastrukturo za prenos in distribucijo elektrike, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo.

Dokazila

Desetletni razvojni načrt sistema

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 14. 04. 2015