Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Tehnični ukrepi za zagotavljanje elektromagnetne združljivosti

Za zagotavljanje elektromagnetne združljivosti (EMC) med napravami mora radioamater izvesti potrebne tehnične ukrepe, da jakost ustvarjenega električnega polja na območjih, kjer ljudje uporabljajo elektronske naprave, ne presega vrednosti 3 V/m.

Zaradi zmanjšanja možnosti nastanka škodljivih motenj mora radioamater opravljati preizkuse, nastavitve in meritve na oddajniku radioamaterske radijske postaje, ki je umetno obremenjena in ne seva.

Povprečna moč vsake stranske komponente, s katero oddajnik napaja antenski vod, mora biti:
1.za radioamaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih pod 30 MHz: najmanj 40 dB pod srednjo močjo  za oddajnike s srednjo močjo do vključno 500 W;
manjša ali enaka 50 mW za oddajnike s srednjo močjo nad 500 W.

2. za radioamaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih med 30 MHz in 960 MHz:
najmanj 40 dB pod srednjo močjo za oddajnike s srednjo močjo do vključno 0,25 W;
manjša ali enaka 25 μW  za oddajnike s srednjo močjo od 0,25 W do vključno 25 W;
najmanj 60 dB pod srednjo močjo za oddajnike s srednjo močjo nad 25 W.

3. za radioamaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih med 960 MHz in 17,7 GHz:
manjša ali enaka 100 μW za oddajnike s srednjo močjo, do vključno 10 W;
- najmanj 50 dB pod srednjo močjo za oddajnike s srednjo močjo nad 10 W.

4. za radioamaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih nad 17,7 GHz:
najnižja možna vrednost, ki se jo da doseči.

Datum zadnje spremembe strani: 01. 04. 2016