Mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje

Zasebni vrtec mora pred začetkom izvajanja programa za predšolske otroke pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa in ga objaviti v publikaciji.

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016