Vodenje zbirk podatkov

Za izvajanje predšolske vzgoje, za spremljanje dejavnosti in statistične namene vrtci vodijo naslednje zbirke podatkov:

  • evidenco vpisanih otrok in evidenco vključenih otrok;
  • evidenco plačil staršev;
  • evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč;
  • evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na domu in
  • evidenco upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.

Osebni podatki se zbirajo neposredno od staršev otrok, na katere se podatki nanašajo in iz drugih uradnih zbirk osebnih in drugih podatkov, ki jih v Republiki Sloveniji upravljajo za to pooblaščeni državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2016