Vodenje zbirk podatkov

Osnovna šola vodi naslednje zbirke podatkov:

  • zbirko podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših;
  • zbirko podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah;
  • zbirko podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev;
  • zbirko podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje.
Datum zadnje spremembe strani: 15. 04. 2015