Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki dijakov iz evidenc, ki jih vodijo gimnazije, se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe gimnazij, ministrstva, pristojnega za šolstvo, v drugih primerih pa le v skladu s posebnimi predpisi.

Pri izdelavi statističnih in drugih analiz se smejo osebni podatki uporabiti in objaviti tako, da identiteta dijaka ni razvidna.

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 16. 04. 2015