Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Ustrezna izobrazba in praksa

V naziv:

  • asistenta je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj 2. stopnje in je med študijem dosegel povprečno oceno najmanj prav dobro (8);
  • strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj 2. stopnje in 15 let ustrezne strokovne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;
  • višjega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj 2. stopnje in 10 let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;
  • strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj 2. stopnje in dve leti ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;
  • učitelja veščin je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj 2. stopnje in pet let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;
  • bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj 2. stopnje, tri leta ustrezne prakse in izkazano sposobnost za samostojno strokovno delo.
Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016