Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Ustrezna izobrazba in delovne izkušnje

Dela in naloge vodje energetike lahko opravlja:

  • delavec z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo (VII. raven) z elektrotehničnega, energetsko tehničnega, strojnega, kemijsko inženirskega ali kemijsko tehnološkega področja, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj;
  • ali delavec z višjo strokovno izobrazbo (VI. raven) strojne ali elektrotehnične smeri z najmanj pet let delovnih izkušenj;
  • ali delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. raven) strojne ali elektrotehnične smeri, z najmanj osem let delovnih izkušenj.

Dokazila

Kopija dokazila o zaključku šolanja in potrdilo delodajalca o ustreznosti delovnih izkušenj

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016