Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Ustrezna izobrazba in delovne izkušnje

Dela in naloge stikalničarja v elektroenergetskem sistemu lahko opravlja:

  • delavec s pridobljeno višjo strokovno izobrazbo elektrotehniške, strojne ali energetsko tehnične usmeritve, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj;
  • ali delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. raven) elektrotehniške, strojne ali energetsko tehnične usmeritve, z najmanj pet let delovnih izkušenj.

Dokazila

Kopija dokazila o zaključku šolanja in potrdilo delodajalca o ustreznosti delovnih izkušenj

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016