Ustrezna izobrazba in delovne izkušnje

Dela in naloge upravljavca parne ali plinske turbine lahko opravlja:

  • delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. raven), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega podočja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja, ali
  • delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja. 

Dokazila

Kopija dokazila o zaključku šolanja in potrdilo delodajalca o ustreznosti delovnih izkušenj

Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2020