Strokovna usposobljenost

Posameznik mora opraviti program strokovnega in praktičnega usposabljanja.

Program strokovnega usposabljanja obsega splošni in posebni del.

Strokovna usposobljenost kandidata se preverja s preizkusom znanja. Končni uspeh preizkusa znanja ugotovi komisija z oceno "uspešno" ali "neuspešno".

Kandidat lahko preizkus znanja ponavlja dvakrat. Če preizkusa znanja ni opravil pozitivno pri enem ali dveh predmetih, ponavlja le ta predmet ali predmeta. Če tudi tretjič preizkus znanja ni opravljen, se mora kandidat ponovno strokovno usposabljati.

Cena strokovnega usposabljanja in preizkusov znanj je obračunana skladno s cenikom.

Kandidatu, ki je preizkus znanja uspešno opravil, se izda potrdilo o strokovni usposobljenosti. Veljavnost potrdila je pet let.

Po preteku veljavnosti je treba opraviti občasni preizkus znanja, ki se ga opravlja pisno s testi. Pri občasnem preizkusu delavec prejme testno polo z vprašanji iz splošnega in posebnega dela programa. Testna pola vsebuje za vsak predmet tri vprašanja z enim pravilnim in dvema nepravilnima odgovoroma. Preizkus znanja iz posameznega dela je uspešen, če sta pravilna odgovora vsaj na dve vprašanji.

Delavec mora opraviti tudi praktično usposabljanje pri energetskih napravah. V času praktičnega usposabljanja delavci opravljajo prakso pod nadzorstvom mentorja. Praktično usposabljanje traja dva meseca. 

Dokazila

Potrdilo o strokovni usposobljenosti

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016