Razpolaganje s presežki

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti.

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016