Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Razpolaganje s presežki

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti.

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016