Ustrezna izobrazba in delovne izkušnje

Dela in naloge upravljavca industrijske peči lahko opravlja:

  • delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven), pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo ali elektrotehniko, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj,
  • ali delavec z najmanj nižjo poklicno izobrazbo (III. raven), pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, z najmanj pet let delovnih izkušenj.

Dokazila

Kopija dokazila o zaključku šolanja in potrdilo delodajalca o ustreznosti delovnih izkušenj

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016