Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Ustrezna izobrazba in delovne izkušnje

Dela in naloge stikalničarja v industriji lahko opravlja:

  • delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. raven) elektrotehnične smeri, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj;
  • ali delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven), pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko, z najmanj pet let delovnih izkušenj;
  • ali delavec z nižjo poklicno izobrazbo (III. raven), pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za elektrotehniko, z najmanj osem let delovnih izkušenj.

Dokazila

Kopija dokazila o zaključku šolanja in potrdilo delodajalca o ustreznosti delovnih izkušenj

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016