Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Ustrezna izobrazba

Posameznik mora imeti najmanj:

Dokazila

  • Potrdilo NPK - v izvirniku, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom izvirnika.
  • Spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - v izvirniku, v upravno overjeni kopiji ali v neoverjeni kopiji z vpogledom izvirnika.

V tujini izdano spričevalo, ki dokazuje ustrezno poklicno usposobljenost - overjena kopija v slovenskem prevodu

Datum zadnje spremembe strani: 14. 04. 2016