Poročilo o prvih in občasnih meritvah

Izvajalec meritev mora izdelati:

 • poročilo o prvih meritvah in
 • poročilo o občasnih meritvah.

Poročili o prvih in občasnih meritvah morata vsebovati podatke o:

 • izvajalcu prvih/občasnih meritev,
 • zavezancu in njegovi dejavnosti,
 • glavnih tehničnih značilnostih vira sevanja,
 • obratovalnem stanju vira sevanja v času meritev,
 • uporabljenih merilnikih veličin elektromagnetnega polja,
 • temperaturi zraka, zračnem pritisku, relativni vlažnosti zraka in drugih meteoroloških razmerah v času meritev,
 • kraju meritve in času meritev,
 • načinu merjenja in izračunu vrednosti elektromagnetnega polja,
 • rezultatih posamezne meritve,
 • vrednotenju izračunanih vrednosti veličin elektromagnetnega polja glede na predpisane mejne vrednosti.

Poročilo o prvih meritvah mora zavezanec predložiti pristojnemu organu 30 dni po opravljenih meritvah. Poročilo o občasnih meritvah, opravljenih v preteklem letu, mora biti predloženo Ministrstvu za okolje in prostor vsako leto do 31. marca. 

Zavezanec mora obe poročili hraniti najmanj pet let, če gre za visokofrekvenčni vir sevanja, in deset let, če gre za nizkofrekvenčni vir sevanja.

Dokazila

Poročilo o prvih meritvah

Poročilo o občasnih meritvah

Datum zadnje spremembe strani: 06. 11. 2019