Poročilo o obratovalnem monitoringu

Poročilo o obratovalnem monitoringu sestavljajo:

  • poročilo o trajnih meritvah emisije snovi,
  • poročilo o občasnih meritvah emisije snovi v skladu s standardom SIST EN 15259,
  • ocena o letnih emisijah snovi v zrak,
  • poročilo o ocenjevanju celotne obremenitve zunanjega zraka, če gre za emisijo snovi iz naprave, za katero je treba dokazati izpolnjevanje pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka in
  • poročilo o ocenjevanju dodatne obremenitve zunanjega zraka, če je za napravo v okoljevarstvenem dovoljenju posebej določeno ocenjevanje dodatne obremenitve zunanjega zraka v okviru obratovalnega monitoringa.

Poročilo o obratovalnem monitoringu morata izvajalec obratovalnega monitoringa in zavezanec hraniti najmanj pet let.

Dokazila

Poročilo o obratovalnem monitoringu.

Datum zadnje spremembe strani: 06. 04. 2016