Gradnja nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov

Če želite graditi komunikacijske objekte, ki glede na Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov niso enostavni objekti, potem je treba skladno z Gradbenim zakonom pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in prijaviti začetek gradnje. Začetek gradnje je treba prijaviti osem dni pred dejanskim začetkom izvajanja gradnje.

Gradnja objekta mora biti skladna s prostorskim aktom, ki ureja zemljišče, na katerem bo potekala, izvedena pa mora biti tudi v skladu z gradbenimi predpisi in predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Po opravljeni gradnji zahtevnih in manj zahtevnih objektov, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je treba pridobiti tudi uporabno dovoljenje.

Datum zadnje spremembe strani: 07. 12. 2018