Predložitev informacij o nevarnih zmeseh centrom za zastrupitve

Komisija je v letu 2017 izdala Uredbo 2017/542 (gre za novo prilogo XIII uredbe CLP) s katero je omogočila poenotenje postopkov za predložitev informacij o nevarnih zmeseh s strani uvoznikov in nadaljnjih uporabnikov nevarnih zmesi.

Uredba tako omogoča boljše ukrepanje pri akutnih zastrupitvah ljudi in pripravo preventivnih ukrepov ter izenačuje stopnjo zaščite uporabnikov nevarnih zmesi v vseh državah članicah.

Zaveza predložitve poenotenih informacij se uvaja postopno od od 1. 1. 2021 do 1. 1. 2025.

V Republiki Sloveniji se informacije o nevarnih zmeseh predložijo Uradu RS za kemikalije kot imenovanemu nacionalnemu organu. Ta pa naprej omogoča dostop do teh informacij Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo pri UKCL.

Več informacij

Datum zadnje spremembe strani: 03. 03. 2020