Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Usposabljanje po programu za gorske vodnike

Združenje gorskih vodnikov Slovenije organizira teoretično in praktično usposabljanje kandidatov za pripravnike za gorske vodnike.

Začetek usposabljanja za poklic gorskega vodnika razpiše ZGVS najmanj vsaki dve leti. Vlogo-prijava na razpis usposabljanja za gorskega vodnika z dokazili se pošlje priporočeno na ZGVS in mora vsebovati:

 • osebne podatke o kandidatu,kronološki pregled vseh tur, vzponov in turnih smukov na posebnem obrazcu, določenem ob razpisu, ki ga na spletni strani objavi ZGVS,
 • kopijo zadnjega šolskega spričevala,
 • potrdilo zdravnika specialista medicine dela o psihofizični sposobnosti za opravljanje poklica gorskega vodnika,
 • izpisek iz kazenske evidence

Obrazec »Prijava na razpis za usposabljanje gorskega vodnika« je objavljen na spletni strani ZGVS.

Začetni pogoji za vključitev v usposabljanje za gorskega vodnika:

 • najmanj 18 let,
 • najmanj srednjo izobrazbo,
 • primeren za opravljanje poklica gorskega vodnika:
  • v plezalnikih plezati skalne smeri VI. težavnostne stopnje,
  • v gorskih čevljih s podplati iz rebraste gume plezati skalne smeri V. težavnostne stopnje,
  • plezati v ledu z naklonom 50–60°,
  • smučati v vsakem snegu na vseh vrstah terena
 • z zdravniškim potrdilom dokazane psihofizične sposobnosti za opravljanje poklica gorskega vodnika,
 • alpinistične izkušnje:
  • kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu mora imeti najmanj 50 visokogorskih plezalnih vzponov, med njimi pa najmanj 10 v skali, najmanj 10 v snegu in ledu in najmanj 10 v mešanem terenu. Eden izmed vseh vzponov mora biti tehnično, fizično in psihično zelo zahteven. Najmanj 20 vzponov mora biti IV. težavnostne stopnje ali višjih od 500 m.
  • kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu mora imeti najmanj 20 smeri v skali težavnosti VI+.
  • imeti mora najmanj 15 celodnevnih visokogorskih turnih smukov.

Komisija (trije člani ZGVS in en član MGRT) pred začetkom usposabljanja pregleda prijave kandidatov in vse kandidate, ki izpolnjujejo zgoraj navedene začetne pogoje, preskusi in za vsakega ugotovi, ali je primeren za usposabljanje. Preskus kandidatov se šteje kot del usposabljanja.

Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike traja skupaj s preskusom 80 dni in obsega štiri osnovne tečaje, od katerih vsak posebej traja štirinajst dni:

 • tečaj teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva in dva dodatna dneva za izpite;
 • tečaj vodenja v skali in pet dodatnih dni za izpite;
 • tečaj vodenja turnega smučanja v visokogorju in pet dodatnih dni za izpite;
 • tečaj vodenja v snegu in ledu in pet dodatnih dni za izpite.

Zadnji trije tečaji vsebujejo tudi tiste dele splošnih teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva, ki niso bili obdelani v prvem tečaju.

Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike mora biti zaključen v treh letih.

Udeleženci usposabljanja vplačajo šolnino na račun ZGVS. Stroški usposabljanja so odvisni od višine deleža, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, števila kandidatov in inštruktorjev, lokacije usposabljanj ter cen prenočišč.

Datum zadnje spremembe strani: 04. 10. 2019