Trgovina

Tu boste našli informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti in storitev na področju trgovine.

Preglejte seznam dejavnosti, poklicev in dovoljenj s tega področja ter se seznanite s pogoji, dovoljenji in postopki.

Seznam se še dopolnjuje in razvija.

Seznam dejavnosti

več manj