Promet, logistika in komunikacije

Tu boste našli informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti in storitev na področju prometa in logistike.

Pridobite lahko informacije o čezmejnem opravljanju storitev ter o postopkih  priznavanja v tujini pridobljenih kvalifikacij.

Preglejte seznam dejavnosti, poklicev in dovoljenj s tega področja in se seznanite s pogoji, dovoljenji in postopki.

Seznam dejavnosti

več manj