Pooblaščeni prostorski načrtovalec (PPN)

Vsebina je v prenovi.

Poklicni naziv pooblaščeni prostorski načrtovalec v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prosto Slovenije (ZAPS).

Poklicne naloge pooblaščenega prostorskega načrtovalca so:

  • vodenje izdelave prostorskih izvedbenih aktov

Pooblaščeni prostorski načrtovalec je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Z vpisom v imenik postane član poklicne zbornice.


Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 30. 09. 2019