Odgovorni nadzornik

Nadzor gradnje izvajata pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje, ter vsi ki imajo pridobljen naziv odgovorni nadzornik po ZGD-1.

Naziv odgovorni nadzornik se z gradbenim zakonom umika, naloge pa prevzemata pooblaščeni arhitekt in pooblaščeni inženir.


Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2020