Vodja del pri OZS - mojstri (Vozs)

Vodja del pri OZS je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Vodij del pri OZS. 

V imenik  se vpisujejo posamezniki, ki:

  • izpolnjujejo pogoje za mojstra s področja gradbenih dejavnosti, ali
  • nosilci obrtnih dejavnosti s področja gradbeništva, ki imajo obrtno dovoljenje.

Vodja del izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

Vodja del pri OZS opravlja:

  • vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih
  • Vodenje gradnje NEZAHTEVNIH objektov.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 03. 2020