Vodja del pri IZS (Vz, Vm, Vnp)

Vodja del pri IZS je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Vodij del pri IZS.

V imenik  se vpisujejo posamezniki, ki so po pridobljeni ustrezni izobrazbi in najmanj treh letih delovnih izkušenj uspešno opravili strokovni izpit za vodjo del in imajo urejeno zavarovanje, ter nima prepovedi opravljanja poklica.

Vodja del izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

Odgovorni vodje del imajo pooblastila na posameznih strokovnih področjih:

  • gradbeništvo;
  • strojništvo;
  • elektrotehnika
  • tehnologija, gozdarstvo in varnost pri delu
  • geotehnologija in rudarstvo
  • požarna varnost

Glede na vrsto objekta oziroma del, je potrebna različna stopnja izobrazbe vodje del. Glede na to delitev IZS deli poklic vodja del na:

  • Vz - vodja del - študijski program I stopnje
  • Vm - vodja del - visokošolska stopnje tehnične smeri
  • Vnp - vodja del - srednješolska izobrazba tehnične smeri

Dela, ki jih opravlja posamezni vodja del: Vz Vm Vnp
Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela ZAHTEVNEGA objekta X
Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje MANJ ZAHTEVNEGA objekta X X
Vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih X X X
Vodenje gradnje NEZAHTEVNIH objektov X X X


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2020