Vodja del pri GZS - gradbeni delovodja (Vgzs)

Vodja del pri GZS je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Vodij del pri GZS. 

V imenik  se vpisujejo posamezniki, ki:

  • izpolnjujejo pogoje za gradbenega delovodjo

Vodja del izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

Vodja del pri GZS opravlja:

  • vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih
  • vodenje gradnje NEZAHTEVNIH objektov.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 10. 2019