Turistični vodnik

Pri vsaki izvedbi turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja doma in v tujini mora ponudnik za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti vodjo poti, če turistični paket in povezani potovalni aranžma zajema turistično vodenje, pa turističnega vodnika, ki lahko opravlja tudi storitev vodje poti.

Turistični vodnik strokovno vodi obiskovalce po vnaprej določenem programu. 

Turistični vodniki so posamezniki, ki opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti.

Dokazilo opravljenega preizkusa je izkaznica turističnega vodnika, ki jo izda Turistično gostinska zbornica Slovenije. Turistični vodnik mora izkaznico med opravljanjem poklica nositi na vidnem mestu.

Turistični vodnik z opravljenim izpitom na nacionalni ravni lahko vodi brez omejitev na posamezna območja, medtem ko turistični vodnik turističnega območja (predpis občine) lahko vodi le na svojem označenem območju,

Turistični vodnik najpozneje do 31. januarja tekočega leta Turistično gostinski zbornici Slovenije predloži podatke o številu dni vodenja in o državah vodenja za preteklo leto.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 19. 09. 2019