Učitelj predpisov

Teoretični del usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, ki obsega poučevanje s področja predpisov o varnosti cestnega prometa, osnov delovanja naprav in opreme na motornem vozilu, psihologije v cestnem prometu in prometne etike, smejo v šoli vožnje poučevati samo učitelji predpisov, ki imajo veljavno dovoljenje za učitelja predpisov ali učitelji vožnje z veljavnim dovoljenjem za učitelje vožnje, ki imajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po višješolskih študijskih programih.


Datum zadnje spremembe strani: 30. 08. 2017