Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Strokovni vodja šole vožnje

Za izvajanje dejavnosti usposabljanja kandidatov mora šola vožnje zagotavljati strokovnega vodjo šole vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje tega dela. 

Strokovni vodja šole vožnje:

  • je odgovoren za vodenje izvajanja dejavnosti, 
  • skrbi za informiranje in izobraževanje učiteljev vožnje in učiteljev predpisov,
  • učitelje vožnje in učitelje predpisov napoti na redno obnavljanjein dopolnjevanje znanja,
  • je odgovoren za pravilno vodenje evidenc,
  • obvešča AVP o izvajanju usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil,
  • sodeluje z AVP in občasno spremlja izpitne vožnje,
  • svetuje kandidatom za voznike,
  • predstavlja šolo vožnje pred AVP,
  • je odgovoren - v skladu s predpisano vsebino in obsegom usposabljanja - za strokovnost in kakovost izvajanja usposabljanja kandidatov za voznike.

Datum zadnje spremembe strani: 29. 08. 2017