Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Notar

Poglavitna naloga notarja je sestavljanje javnih listin. To so notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila. Pri njem sestavljena javna listina dokazuje resničnost tega, kar je v njej določeno ali potrjeno. Na zahtevo strank pa sme notar sestavljati tudi zasebne listine ter zastopati stranke v nepravdnih zadevah pred sodišči in nespornih zadevah pred drugimi državnimi organi, če so zadeve v neposredni zvezi z listino, ki jo je sestavil.

Notar kot nepristranski in objektivni pravni svetovalec vestno in pošteno vsem udeležencem pravnega posla svetuje varno pot do cilja. Kot tajnost mora varovati  zaupane podatke o osebah, dejstvih in pravnih razmerjih.

Notar je lahko posameznik, ki ga imenuje minister pristojen za pravosodje, na prosto notarsko mesto in je vpisan v imenik notarjev pri Notarski zbornici Slovenije.


Vir: Ministrstvo za pravosodje | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016