Dimnikar

Dimnikar je fizična oseba, ki ima pridobljeno licenco za izvajanje dimnikarskih storitev in dimnikarsko izkaznico.

Dimnikar na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi za dimnikarsko družbo opravlja dimnikarske storitve. Po izdaji licence se dimnikarja vpiše v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev.

Dimnikar na terenu:

  • pregleduje in čisti male kurilne naprave ter z njimi povezane dimne vode, zračnike in pomožne naprave,
  • odstranjuje katranske obloge in izvaja protikorozijsko zaščito,
  • pregleduje in čisti zračnike,
  • izvaja meritve obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in seznanja uporabnike z energetsko učinkovitostjo ter naprav.

Datum zadnje spremembe strani: 20. 01. 2017