Gorski vodnik

Gorski vodnik je oseba, ki trajno ali občasno pridobitno opravlja eno ali več spodaj navedenih dejavnosti in je vpisana v imenik aktivnih gorskih vodnikov:

  • vodenje oseb v gorskem svetu po poteh in v brezpotju,
  • vodenje oseb na turnih smukih,
  • vodenje oseb na plezalnih vzponih,
  • vodenje oseb na ledeniških turah,
  • strokovni pouk iz gorništva.

Poklic gorskega vodnika v Sloveniji pridobi, kdor je uspešno opravil usposabljanje po programu za gorske vodnike, nato obvezno enoletno pripravništvo in strokovni izpit, ter je redno vpisan v imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije.

Med opravljanjem svojega poklica morajo gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike na vidnem mestu nositi znak in imeti pri sebi izkaznico gorskih vodnikov, podeljeno s strani ZGVS ali pristojnega organa države pogodbenice.

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike morajo pri opravljanju svojega poklica uporabljati brezhibno opremo in z njeno pravilno uporabo v vseh primerih zagotavljati največjo možno varnost vodenih.

Gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike so pri opravljanju svojega poklica dolžni:

  • odločati, kdaj je potrebna uporaba vrvi in drugih pripomočkov za varovanje,
  • voditi naenkrat toliko vodenih, da je zagotovljena njihova varnost, pri čemer morajo upoštevati trajanje, težavnost in vrsto nameravane ture, vremenske razmere, letni čas in sposobnosti vodenih.


Opombe

Vsi slovenski gorski vodniki, ki želijo občasno ali začasno opravljati gorsko vodništvo v državi članici morajo pridobiti evropsko poklicno izkaznico (EPC) za to državo. Vlogo za pridobitev izkaznice odda elektronsko na spletni strani Evropske komisije

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 13. 11. 2019