Občinski redar

Občinski redar je pooblaščena uradna oseba z ustrezno izobrazbo in opravljenima preizkusoma znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter za opravljanje nalog občinskega redarstva in uporabo pooblastil občinskega redarja.


Vir: Ministrstvo za javno upravo | Datum zadnje spremembe strani: 15. 07. 2016