Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Upravljavec prevozov

Podjetje, ki opravlja dejavnost cestnega prevoznika, imenuje za upravljavca prevoza vsaj eno fizično osebo, ki dejansko in neprekinjeno vodi prevozno dejavnost podjetja in ima resnično povezavo s podjetjem (njegov uslužbenec, direktor, lastnik delničar ali samostojni podjetnik) ter prebiva v državi članici EU.

Upravljavec prevozov v prevozniškem podjetju opravlja naslednje naloge: 

  • skrbi za prevoze,
  • pripravlja prevozne pogodbe,
  • sprejema naročila,
  • sestavlja načrte prevozov,
  • skrbi za ustrezno opremljenost voznega parka,
  • pripravlja načrt rednega vzdrževanja vozil,
  • skrbi za ustrezno usposobljenost voznikov,
  • sestavlja delovne načrte,
  • pripravlja vozniška navodila in skrbi za skladnost z varnostnimi zahtevami,
  • pripravlja in skrbi za ustrezna zavarovanja iz naslova odgovornosti za opravljanje dejavnosti ter druga zavarovanja.

Poznati mora zakonodajo in pravila z različnih strokovnih področij: civilnega, gospodarskega, delovnega in socialnega prava, davčnih predpisov, poslovnega in finančnega vodenja podjetja, dostopa do trga prevozov, tehničnih standardov in vidikov poslovanja ter varnosti v cestnem prometu. 

Upravljavec prevozov je lahko posameznik, ki je na podlagi opravljenega preizkusa znanja pridobil Spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje prevozov blaga, potnikov ali avtotaksi prevozov v cestnem prometu.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 05. 07. 2015