Upravljavec prevozov

Podjetje, ki opravlja dejavnost cestnega prevoznika, imenuje za upravljavca prevoza vsaj eno fizično osebo, ki dejansko in neprekinjeno vodi prevozno dejavnost podjetja in ima resnično povezavo s podjetjem (njegov uslužbenec, direktor, lastnik delničar ali samostojni podjetnik) ter prebiva v državi članici EU.

Upravljavec prevozov v prevozniškem podjetju opravlja naslednje naloge: 

  • skrbi za prevoze,
  • pripravlja prevozne pogodbe,
  • sprejema naročila,
  • sestavlja načrte prevozov,
  • skrbi za ustrezno opremljenost voznega parka,
  • pripravlja načrt rednega vzdrževanja vozil,
  • skrbi za ustrezno usposobljenost voznikov,
  • sestavlja delovne načrte,
  • pripravlja vozniška navodila in skrbi za skladnost z varnostnimi zahtevami,
  • pripravlja in skrbi za ustrezna zavarovanja iz naslova odgovornosti za opravljanje dejavnosti ter druga zavarovanja.

Poznati mora zakonodajo in pravila z različnih strokovnih področij: civilnega, gospodarskega, delovnega in socialnega prava, davčnih predpisov, poslovnega in finančnega vodenja podjetja, dostopa do trga prevozov, tehničnih standardov in vidikov poslovanja ter varnosti v cestnem prometu. 

Upravljavec prevozov je lahko posameznik, ki je na podlagi opravljenega preizkusa znanja pridobil Spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje prevozov blaga, potnikov ali avtotaksi prevozov v cestnem prometu.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 05. 07. 2015