Strojnik vlečnice

Strojnik vlečnice je pri svojem delu usposobljen za mehanski in elektrotehniški del vlečnic ter za obratovanje, vzdrževanje in reševanje.

K preizkusu strokovne usposobljenosti za strojnika lahko pristopi kandidat, ki izpolnjuje izobrazbeni in starostni pogoj. Seminar obsega 68 ur, cena usposabljanja je 620,00 eurov (oproščen DDV). Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti znašajo 160,00 eurov (oproščen DDV). Skupni stroški za plačilo usposabljanja in izpita so 780,00 eurov. Udeleženci pisno gradivo prejmejo na usposabljanju.


Datum zadnje spremembe strani: 15. 01. 2018