Nosilec obrtne dejavnosti - litje lahkih kovin

Nosilec obrtne dejavnosti je oseba, ki ima ustrezno poklicno usposobljenost.

Za ustrezno poklicno usposobljenost se štejejo ustrezna izobrazba ali ustrezne delovne izkušnje.

Nosilec obrtne dejavnosti je lahko tudi oseba, ki je zaposlena pri predlagatelju za pridobitev obrtnega dovoljenja in izpolnjuje pogoj ustrezne poklicne usposobljenosti.

Če nosilec obrtne dejavnosti začasno ali trajno zapusti imetnika obrtnega dovoljenja, ga je ta dolžan nadomestiti v roku šestih mesecev. V času odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti mora imetnik obrtnega dovoljenja prenehati z opravljanjem obrtne dejavnosti.

V primeru, ko imetnik obrtnega dovoljenja v roku ne nadomesti nosilca obrtne dejavnosti, mu Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) dovoljenje odvzame in ga izbriše iz obrtnega registra.

OZS dovoli imetniku obrtnega dovoljenja začasno prekinitev dejavnosti za čas enega leta, če je nosilec dejavnosti odsoten iz utemeljenega razloga (vojaška dolžnost, bolezen) več kot šest mesecev.


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2016