Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Metrolog za ugotavljanje skladnosti

Priglašena oseba mora zagotoviti ustrezno osebje za ugotavljanje skladnosti meril. To dejavnost opravlja metrolog, ki ugotavlja skladnost.

Metrolog mora biti ustrezno tehnično in poklicno uspopobljen, mora zadovoljivo poznati pravila v zvezi z nalogami, ki jih opravlja, ter mora biti ustrezno usposobljen za sestavo certifikatov, zapisov in poročil.


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 21. 10. 2014