Zavarovalni posrednik

Zavarovalni posrednik posreduje pri sklepanju zavarovalnih pogodb za eno ali več zavarovalnic. 

S posredovanjem si prizadeva spraviti zavarovalca v stik z zavarovalnico, da bi se z njo pogajal za sklenitev zavarovalne pogodbe.

Poleg navedenega se pod zavarovalno posredništvo štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe ter pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, še posebej pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico.


Datum zadnje spremembe strani: 06. 11. 2014