Samostojni novinar

Novinar je oseba, ki se ukvarja z zbiranjem, obdelavo, oblikovanjem ali razvrščanjem informacij za objavo prek medijev in je zaposlena pri izdajatelju ali pa samostojno kot poklic opravlja novinarsko dejavnost – samostojni novinar.

Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev pri Ministrstvu za kulturo, po predhodnem mnenju registrirane strokovne organizacije novinarjev.

O vpisu v razvid odloči minister, pristojen za kulturo, z odločbo.


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015