Preizkušeni državni revizor

Preizkušeni državni revizor pri Računskem sodišču Republike Slovenije izvaja revizije pravilnosti in revizije smotrnosti poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov javnih sredstev.

Posameznik s pridobljenim nazivom Preizkušeni državni revizor lahko nastopa tudi kot vodja revizijske skupine zunanjega izvajalca, ki opravlja dejavnost notranjega revidiranja za proračunske uporabnike.

Naziv preizkušeni državni revizor pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev naziva, ima že pridobljen naziv državni revizor in opravljen strokovni izpit.

Naziv preizkušeni državni revizor lahko pridobi tudi kandidat, ki je pridobil naziv preizkušeni državni notranji revizor na podlagi Zakona o javnih financah, če izpoplnjuje ostale pogoje in uspešno zagovarja zaključno nalogo.


Datum zadnje spremembe strani: 17. 11. 2014