Državni notranji revizor

Naziv državni notranji revizor (DNR) morajo imeti zaposleni na delovnih mestih notranjih revizorjev v notranjerevizijskih službah oziroma pogodbeni sodelavci pri zunanjih izvajalcih notranjega revidiranja neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna oziroma proračunov lokalnih skupnosti.

Med naloge notranjega revizorja sodi predvsem spremljanje in ocenjevanje vzpostavljenih notranjih kontrol, obvladovanja in upravljanja tveganj ter pomoč pri izboljševanju poslovanja proračunskih uporabnikov.

Naziv DNR lahko pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil program izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor.

Naziv DNR lahko pridobi tudi posameznik, ki je pridobil naziv državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in je opravil dodatni izpit za pridobitev naziva DNR ter uspešno zagovarjal zaključno nalogo.


Datum zadnje spremembe strani: 02. 03. 2017