Preizkušeni državni notranji revizor (PDNR)

Naziv preizkušeni državni notranji revizor imajo lahko zaposleni na delovnih mestih notranjih revizorjev v notranjerevizijskih službah oziroma pogodbeni sodelavci pri zunanjih izvajalcih notranjega revidiranja neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna oziroma proračunih lokalnih skupnostih.

Med naloge notranjega revizorja sodi predvsem spremljanje in ocenjevanje vzpostavljenih notranjih kontrol, obvladovanja in upravljanja tveganj ter pomoč pri izboljševanju poslovanja proračunskih uporabnikov.

Naziv preizkušeni državni notranji revizor lahko pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil program izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor.

Naziv za PDNR lahko pridobi posameznik, ki je pridobil naziv preizkušeni državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in opravi dodatni izpit za pridobitev naziva PDNR.


Datum zadnje spremembe strani: 14. 03. 2017