Preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo

Preizkušeni notranji revizor izvaja pregledovanje procesov, delovanja in doseganja ciljev organizacije. Vodstvu na vseh organizacijskih ravneh strokovno svetuje pri iskanju nenehnih izboljšav. 

Preizkušeni notranji revizor lahko nastopa tudi kot vodja revizijske skupine zunanjega izvajalca, ki opravlja dejavnost notranjega revidiranje pri proračunskih uporabnikih.

Naziv Preizkušeni notranji revizor pridobi oseba, ki izpolnjuje za to predpisane pogoje in pridobi potrdilo o strokovnem nazivu, ki ga izda Slovenski inštitut za revizijo. 


Datum zadnje spremembe strani: 04. 05. 2016